Εξοικείωση με την αναπηρία και την χρόνια ασθένεια

Μάθημα 1: Γενικές πληροφορίες για την αναπηρία

Μάθημα 2: Νομικές ρυθμίσεις για την αναπηρία

Μάθημα 3: Συμπεριφορά προς ανθρώπους με αναπηρία

Μάθημα 4: Παιχνίδια και ασκήσεις για νήπια και παιδιά με αναπηρία

Μάθημα 5: Κίνηση χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου

Μάθημα 6: Καθημερινή φροντίδα και αυτοεξυπηρέτηση

Μάθημα 7: Συνοδεία ανθρώπων με δυσκολίες όρασης

Μάθημα 8: Συνοδεία ανθρώπων με νοητική υστέρηση

Μάθημα 9: Συνοδεία ανθρώπων με αυτισμό

Μάθημα 10: Συνοδεία ανθρώπων με διαταραχές συμπεριφοράς

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *