1. Συγκρότηση ομάδας

Ο συντονιστής ενημερώνει τους πιθανούς ενδιαφερομένους ότι πρόκειται να συγκροτηθεί μια ομάδα εθελοντών στην περιοχή. Ξεκαθαρίζει ότι οι εθελοντές θα κρατούν συντροφιά σε ανθρώπους με αναπηρία, κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει διαβάσει και κατανοήσει το εγχειρίδιο που περιγράφει τις βασικές αρχές του εθελοντισμού, αφού ο σκοπός του είναι να τις εφαρμόσει.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *