Προετοιμάζοντας ανθρώπους με αναπηρία για την εργασία

8 βήματα προς την εργασία: Μια διαδικτυακή μέθοδος αυτο-αξιολόγησης και αυτο-υποστήριξης Είναι γεγονός ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα συρρικνώνεται με γρήγορους ρυθμούς. Η συρρίκνωση αυτή μοιραία έχει πολλαπλάσια βλαπτικό αντίκτυπο στους ανέργους με αναπηρίες. Το δικαίωμα για εργασία και η θεσμική προστασία αυτού του δικαιώματος δεν φαίνεται να λειτουργούν στην πράξη, αφού οι θέσεις… Continue reading Προετοιμάζοντας ανθρώπους με αναπηρία για την εργασία