5. Διασφάλιση ποιότητας

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να τονιστεί ότι η διασφάλιση ποιότητας δεν είναι υποχρεωτική. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε όταν οι ωφελούμενοι χρειάζονται κάτι παραπάνω από απλή συντροφιά, όπως φαίνεται στο έντυπο εκτίμησης αναγκών, είτε όταν οι εθελοντές επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποίηση της μαθησιακής τους εμπειρίας μέσω του εθελοντισμού. Σε άλλη περίπτωση, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως… Continue reading 5. Διασφάλιση ποιότητας

4. Περιεχόμενο και αρχές συνάντησης εποπτείας

Ο συντονιστής καλωσορίζει τους συμμετέχοντες και φροντίζει για τις συστάσεις των νέων εθελοντών. Στη συνέχεια, ρωτά τους εθελοντές να πουν τι τους εντυπωσίασε κατά τις συναντήσεις με τους ωφελούμενους, καθώς και αν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα. Γενικά, δεν συζητούμε τυχόν προσωπικές πληροφορίες των ωφελουμένων ή άλλων εθελοντών. Σεβόμαστε τον άλλο και προσέχουμε να μην τον διακόπτουμε.… Continue reading 4. Περιεχόμενο και αρχές συνάντησης εποπτείας

3. Μέθοδοι εποπτείας εθελοντών

Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει επικοινωνία που αφορά στην εποπτεία των εθελοντών, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: Ατομική εποπτεία δια ζώσης. Ο/Η κάθε εθελοντής/ντρια, κατά την αρχική περίοδο εμπλοκής του/της με την ομάδα έχει μια συνάντηση με τον/την συντονιστή/τρια του προγράμματος, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Ατομική εποπτεία μέσω… Continue reading 3. Μέθοδοι εποπτείας εθελοντών

2. Εκπαίδευση εθελοντών

Ο συντονιστής φροντίζει να λάβουν οι εθελοντές από ένα εγχειρίδιο, ανάλογα με τους ωφελούμενους, με τους οποίους θα ασχοληθούν. Για παράδειγμα, αν κάποιος εθελοντής κάνει συντροφιά σε άτομο με δυσκολίες όρασης, θα πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει το εγχειρίδιο που αφορά στις δυσκολίες όρασης. Τονίζεται ότι όλοι οι εθελοντές θα πρέπει να διαβάσουν και… Continue reading 2. Εκπαίδευση εθελοντών