Κατηγορίες
Εθελοντισμός για ανθρώπους με αναπηρίες

6. Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση εκδίδεται από τον φορέα εποπτείας, στην βάση των παραπάνω εκτιμήσεων.

Κατηγορίες
Εθελοντισμός για ανθρώπους με αναπηρίες

5. Διασφάλιση ποιότητας

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να τονιστεί ότι η διασφάλιση ποιότητας δεν είναι υποχρεωτική. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε όταν οι ωφελούμενοι χρειάζονται κάτι παραπάνω από απλή συντροφιά, όπως φαίνεται στο έντυπο εκτίμησης αναγκών, είτε όταν οι εθελοντές επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποίηση της μαθησιακής τους εμπειρίας μέσω του εθελοντισμού. Σε άλλη περίπτωση, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως γραφειοκρατεία που δεν είναι απαραίτητη. Έτσι, λοιπόν, η διασφάλιση ποιότητας αφορά δύο τομείς: α) την ποιότητα της εθελοντικά παρεχόμενης υπηρεσίας και, β) την ποιότητα της μαθησιακής εμπειρίας του εθελοντή. Για να επιτευχθεί η διασφάλιση ποιότητας, θα πρέπει να συμπληρώνονται και να αξιολογούνται οι εξής αναφορές:

 1. Έντυπο καταγραφής αναγκών/αιτημάτων. Μέσω της αναφοράς αυτής, που συμπληρώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά τρίμηνο) μπορούμε να έχουμε μια εικόνα της πορείας του αιτήματος του ωφελούμενου.
 2. Έντυπο εν επιγνώσει συναίνεσης. Αυτό είναι σημαντικό να υπογράφεται σε περίπτωση που διαχειριζόμαστε προσωπικά δεδομένα ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ωφελουμένων και να φροντίζουμε να το εφαρμόζουμε πιστά.
 3. Έντυπο αξιολόγησης εθελοντικών υπηρεσιών. Συμπληρώνεται από τους ωφελούμενους και παραδίδεται ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ στον συντονιστή της ομάδας, από τον οποίο και αξιολογείται. Όταν χρειάζεται, αναπροσαρμόζεται η στρατηγική του προγράμματος. Συνεκτιμάται μαζί με τα επόμενα, έντυπα στην περίπτωση της πιστοποίησης της μαθησιακής εμπειρίας του εθελοντή.
 4. Έντυπο αξιολόγησης συντονιστή. Συμπληρώνεται από τον συντονιστή της ομάδας. Αξιολογείται και εκτιμάται σε συνδυασχμό με το Έντυπο αξιολόγησης εθελοντικών υπηρεσιών και το έντυπο αυτοαξιολόγησης εθελοντή.
 5. Έντυπο αυτοαξιολόγησης εθελοντή. Συμπληρώνεται από τον εθελοντή και συνεκτιμάται με τα προηγούμενα, στην περίπτωση πιστοποίησης της μαθησιακής εμπειρίας.
Κατηγορίες
Εθελοντισμός για ανθρώπους με αναπηρίες

4. Περιεχόμενο και αρχές συνάντησης εποπτείας

Ο συντονιστής καλωσορίζει τους συμμετέχοντες και φροντίζει για τις συστάσεις των νέων εθελοντών.

Στη συνέχεια, ρωτά τους εθελοντές να πουν τι τους εντυπωσίασε κατά τις συναντήσεις με τους ωφελούμενους, καθώς και αν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα.

Γενικά, δεν συζητούμε τυχόν προσωπικές πληροφορίες των ωφελουμένων ή άλλων εθελοντών.

Σεβόμαστε τον άλλο και προσέχουμε να μην τον διακόπτουμε. Ο συντονιστής φροντίζει ώστε η συζήτηση να γίνεται με τάξη και οι συμμετέχοντες να σέβονται ο ένας τον άλλο.

Είναι σημαντικό οι συντονιστές να τονίζουν συνεχώς την ανάγκη διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων, τόσο των εθελοντών όσο και των ωφελουμένων και να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο προς την κατεύθυνση αυτή.

Κατηγορίες
Εθελοντισμός για ανθρώπους με αναπηρίες

3. Μέθοδοι εποπτείας εθελοντών

Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει επικοινωνία που αφορά στην εποπτεία των εθελοντών, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Ατομική εποπτεία δια ζώσης. Ο/Η κάθε εθελοντής/ντρια, κατά την αρχική περίοδο εμπλοκής του/της με την ομάδα έχει μια συνάντηση με τον/την συντονιστή/τρια του προγράμματος, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.
 2. Ατομική εποπτεία μέσω τηλεφώνου. Ο/Η κάθε εθελοντής/ντρια του ΙΕΑ, κατά την αρχική περίοδο εμπλοκής του/της με την ομάδα έχει μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον/την συντονιστή/τρια του προγράμματος, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.
 3. Ατομική εποπτεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτική μέθοδος ατομικής εποπτείας.
 4. Ατομική εποπτεία μέσω Skype. Εναλλακτική μέθοδος ατομικής εποπτείας.
 5. Ομαδική εποπτεία δια ζώσης. Οι εθελοντές συμμετέχουν σε ομάδες, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, όπου ανταλλάσσουν εμπειρίες και προβληματισμούς με έναν έμπειρο εθελοντή ή πρόσωπο ορισμένο από το ΙΕΑ.
 6. Ομαδική εποπτεία σε ομάδα κοινωνικού δικτύου. Εναλλακτική μέθοδος ομαδικής εποπτείας.
 7. Συν-εποπτεία. Οι εθελοντές συμμετέχουν σε ομάδες, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, όπου ανταλλάσσουν εμπειρίες και προβληματισμούς μεταξύ τους.
Κατηγορίες
Εθελοντισμός για ανθρώπους με αναπηρίες

2. Εκπαίδευση εθελοντών

Ο συντονιστής φροντίζει να λάβουν οι εθελοντές από ένα εγχειρίδιο, ανάλογα με τους ωφελούμενους, με τους οποίους θα ασχοληθούν. Για παράδειγμα, αν κάποιος εθελοντής κάνει συντροφιά σε άτομο με δυσκολίες όρασης, θα πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει το εγχειρίδιο που αφορά στις δυσκολίες όρασης. Τονίζεται ότι όλοι οι εθελοντές θα πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν το εγχειρίδιο που αφορά στην συμπεριφορά προς ανθρώπους με αναπηρίες. Τα εγχειρίδια βρίσκονται αναρτημένα στην ενότητα: ‘Εξοικείωση με την Αναπηρία και την Χρόνια Ασθένεια’.

elGreek
Powered by TranslatePress