Εθελοντές με αναπηρία

Εισαγωγικά

Βήμα 1ο: Εντοπισμός και καταγραφή πιθανών δραστηριοτήτων

Βήμα 2ο: Προσέλκυση εθελοντών με αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες

Βήμα 3ο: Κατάρτιση προγράμματος εθελοντικών δραστηριοτήτων

Βήμα 4ο: Εφαρμογή και εποπτεία των εθελοντικών δραστηριοτήτων

Βήμα 5ο: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Βήμα 6ο: Αυτοαξιολόγηση μαθησιακής εμπειρίας

Βήμα 7ο: Διερεύνηση μελλοντικών προοπτικών

Πηγές για περισσότερη μελέτη και έρευνα

elGreek
Powered by TranslatePress