Κατηγορίες
Προετοιμασία για εργασία

Προετοιμάζοντας ανθρώπους με αναπηρία για την εργασία

8 βήματα προς την εργασία: Μια διαδικτυακή μέθοδος αυτο-αξιολόγησης και αυτο-υποστήριξης

Είναι γεγονός ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα συρρικνώνεται με γρήγορους ρυθμούς. Η συρρίκνωση αυτή μοιραία έχει πολλαπλάσια βλαπτικό αντίκτυπο στους ανέργους με αναπηρίες. Το δικαίωμα για εργασία και η θεσμική προστασία αυτού του δικαιώματος δεν φαίνεται να λειτουργούν στην πράξη, αφού οι θέσεις εργασίας, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, μειώνονται συνεχώς. Επιπλέον ο επανασχεδιασμός της προνοιακής πολιτικής συμβάλλει στην μεγάλη μείωση του εισοδήματος των ανθρώπων με αναπηρία.

Αναγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα και με δεδομένη την έλλειψη πόρων που χρειάζονται ώστε να οργανωθεί και να λειτουργήσει μια οργανωμένη υπηρεσία προώθησης στην απασχόληση, εκπονήσαμε και παρουσιάζουμε πιλοτικά ένα πακέτο υπηρεσιών με την χρήση της τεχνολογίας και την συνεπαγόμενη ελάχιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται το παρόν σύστημα αυτο-αξιολόγησης και αυτο-υποστήριξης, που έχει τους εξής σκοπούς:

  1. Τον εντοπισμό των προσόντων των ανέργων με αναπηρίες.
  2. Την παροχή δυνατότητας βελτίωσης των προσόντων τους.
  3. Την βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας.
  4. Την βελτίωση της παρουσίας απέναντι στον δυνητικό εργοδότη.
  5. Την υποστήριξη στην ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πακέτο βασίζεται σε δεδομένα της αγοράς και στην σημερινή πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν δυνατότητες υπέρβασης των εμποδίων της αναπηρίας τους, που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι. Έτσι, πάντα είναι πιθανό, ορισμένοι άνθρωποι να μπορούν να επιτύχουν περισσότερα πράγματα από αυτά που προβλέπονται σε προγράμματα όπως αυτό. Τονίζεται λοιπόν ότι το παρόν πρόγραμμα δεν δεσμεύει τις προοπτικές των ανέργων με αναπηρία, αλλά αποτελεί απλώς έναν οδηγό που προτείνει κάποιες επαγγελματικές κατευθύνσεις και ένα βοηθητικό εργαλείο δια του οποίου κάποιος μπορεί να χαράξει την επαγγελματική του πορεία.

Είναι αυτονόητο ότι η αναζήτηση εργασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αντίθετα, παρουσιάζει πολλές και μεγάλες δυσκολίες, ειδικά στην εποχή μας.

Βήμα 1: Εξερεύνηση ενδιαφερόντων και αναζήτηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Ένα σημαντικό στάδιο της ζωής μας είναι η περίοδος μετά το σχολείο. Κατά την περίοδο αυτή κάνουμε μια ενδοσκόπηση και σταδιακά διαμορφώνουμε την συνολική ταυτότητά μας, σημαντικό μέρος της οποίας είναι η επαγγελματική ταυτότητα. Για να διαμορφωθεί, όμως η επαγγελματική ταυτότητα προαπαιτείται μια διαδικασία εξερεύνησης και αναζήτησης.

Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να αναρωτηθούμε ποιο επάγγελμα μας ενδιαφέρει, να αναζητήσουμε ανθρώπους που κάνουν αυτό το επάγγελμα, να συζητήσουμε μαζί τους για την εργασιακή τους καθημερινότητα, να μάθουμε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος, τις αμοιβές που λαμβάνουν όσοι ασχολούνται με αυτό και την θέση που έχουν στην κοινωνία. Έτσι, θα αποκτήσουμε μια αρκετά σαφή εικόνα του μέλλοντός μας, στην περίπτωση που ακολουθήσουμε αυτό το επάγγελμα. Φυσικά, είναι πιθανόν μετά την εξερεύνηση να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι, τελικά το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν είναι το κατάλληλο για μας. Στην περίπτωση αυτή, συνεχίζουμε την αναζήτηση σε άλλα επαγγέλματα.

Βήμα 2: Εργασιακή αυτο-αξιολόγηση – Επαγγελματικό προφίλ

Στο βήμα αυτό θα πρέπει να συμπληρώσεις το έντυπο, με τίτλο ‘Επαγγελματικό προφίλ.‘ Είναι σημαντικό να το συμπληρώσεις μόνος/η σου, όσο πιο σωστά μπορείς.

Όταν ολοκληρώσεις το Βήμα 2, θα έχεις μια σαφή εικόνα των δεξιοτήτων σου, των δυνατών και των αδύνατων σημείων σου, καθώς επίσης και τυχόν ιδιαιτεροτήτων που έχεις και που είναι πιθανόν να επηρεάζουν την απόδοσή σου στην εργασία.

Βήμα 3: Σύγκριση Επαγγελματικού προφίλ με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας

Στο βήμα αυτό θα πρέπει να βρεις τις απαραίτητες πληροφορίες για να συμπληρώσεις το έντυπο με τίτλο: ‘Προφίλ θέσης εργασίας.’ Η σύγκριση του επαγγελματικού σου προφίλ και του προφίλ θέσης εργασίας θα δείξουν αν θα πρέπει να κάνεις ενέργειες για βελτίωση των επαγγελματικών σου προσόντων.

Αν αποφασίσεις ότι τα επαγγελματικά σου προσόντα είναι επαρκή, τότε προχώρησε στο Βήμα 6. Αν αποφασίσεις ότι τα επαγγελματικά σου προσόντα χρειάζονται βελτίωση, τότε προχώρησε στο Βήμα 4.

Βήμα 4: Βελτίωση επαγγελματικών προσόντων

Η βελτίωση επαγγελματικών προσόντων πραγματοποιείται κυρίως με την τυπική εκπαίδευση, χωρίς, όμως να αποκλείονται και άλλες μη τυπικές ή άτυπες μορφές εκπαίδευσης.

Στην τυπική εκπαίδευση της Ελλάδας περιλαμβάνονται το νηπιαγωγείο, το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο, το λύκειο, τα ΙΕΚ, τα ΤΕΙ και τα πανεπιστήμια. Ανάλογα με τα προσόντα που επιθυμείς να αποκτήσεις, όπως αυτά φάνηκαν στα προηγούμενα βήματα, μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στα δημόσια πανεπιστήμια, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια-κολέγια, στα δημόσια ΙΕΚ ή στα ιδιωτικά ΙΕΚ.

Επιπλέον υπάρχουν τα διάφορα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία παρέχουν πλήθος προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης.

Βήμα 5: Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Προκειμένου να εργαστείς, για ορισμένα επαγγέλματα χρειάζεται πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Συνεπώς, είναι καλό να γνωρίζεις αν η εργασία που σε ενδιαφέρει υπόκειται σε αυτή την διαδικασία. Αφού βεβαιωθείς γι αυτό, μπορείς να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα.

Βήμα 6: Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος

Εδώ, προτείνεται το Ευρωπαϊκό πρότυπο, το οποίο είναι αποδεκτό σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος Europass και τις οδηγίες για την συμπλήρωση του μπορείς να βρεις εδώ.

Βήμα 7: Αναζήτηση εργασίας

Εδώ, υπάρχουν οι περισσότερες και σημαντικότερες ιστοσελίδες της χώρας μας που αναφέρονται στην προσφορά εργασίας. Μπορείς να ‘σερφάρεις’ όσο θέλεις και να αναζητήσεις την εργασία που σου ταιριάζει. Επίσης, οι περισσότερες εφημερίδες διαθέτουν, ορισμένες ημέρες της εβδομάδας, ειδικά ένθετα που αφορούν στην προσφορά εργασίας, τα οποία είναι πραγματικά αξιόπιστα. Ακόμη, μπορείς να αναζητήσεις εργασία μέσω φίλων και γνωστών, αφού ήδη έχεις αποφασίσει για την εργασία που σου ταιριάζει.

Βήμα 8: Επικοινωνία με τον δυνητικό εργοδότη

Κάθε εργοδότης εφαρμόζει μια δική του πολιτική επικοινωνίας. Είναι απαραίτητο να ακολουθήσεις τις οδηγίες που δημοσιεύονται στην αγγελία ή στην προκήρυξη.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!

Αν έχεις τυχόν ερωτήσεις, μπορείς να τις αποστείλλεις με την φόρμα επικοινωνίας.

Κατηγορίες
Εθελοντές με αναπηρία

Πηγές για περισσότερη μελέτη και έρευνα:

https://www.asgcladirect.org/resources/volunteers-with-disabilities/

https://www.childrensmercy.org/ways-to-give/volunteer-at-the-hospital/opportunities-for-volunteers-with-disabilities/

https://www.volunteeriowa.org/volunteers-disabilities

https://www.givingway.com/blog/5-volunteering-opportunities-for-people-with-disabilities/

https://www.theiacp.org/sites/default/files/all/u-z/VolunteerswithDisabilities.pdf

https://volunteer.ca/index.php?MenuItemID=315

https://volunteeringmatters.org.uk/pillars/disabled-people/

Κατηγορίες
Εθελοντές με αναπηρία

Βήμα 7ο: Διερεύνηση μελλοντικών προοπτικών

Ειδικός στόχος:

Η δημιουργία δομών απασχόλησης όπου οι εθελοντές μας με αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες θα εργάζονται κανονικά.

Περιγραφή:

Αφού έχουμε συγκροτήσει μια ομάδα εθελοντών με αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες, η οποία επιτελεί εθελοντικές δραστηριότητες στην ενορία, στη γειτονιά ή στην κοινότητα και συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα, μπορούμε να αρχίσουμε να εξερευνούμε επόμενα βήματα, που να σχετίζονται με την συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία.

Αναζητούμε στην περιοχή μας αδρανείς παραγωγικές δομές. Για παράδειγμα κάποιο αγρόκτημα που δεν χρησιμοποιείται, κάποιο κατάστημα που έκλεισε ή πρόκειται να κλείσει κλπ.

Από την στιγμή που θα εντοπίσουμε μια τέτοια δομή, επικοινωνούμε με τους ιδιοκτήτες και συζητούμε την προοπτική να την ενεργοποιήσουμε, εμπλέκοντας τους εθελοντές με αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες στην παραγωγική διαδικασία.

Το πώς γίνεται αυτό είναι το θέμα του επόμενου σεμιναρίου.

Κατηγορίες
Εθελοντές με αναπηρία

Βήμα 6ο: Αυτοαξιολόγηση μαθησιακής εμπειρίας

Ειδικός στόχος:

Εντοπισμός της βελτίωσης των πρακτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων από τους ίδιους τους εθελοντές.

Περιγραφή:

Ζητούμε από τους εθελοντές με αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες να αξιολογούν μόνοι τους τι μαθαίνουν κατά την διάρκεια του προγράμματος. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναφέρουν τις πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες που έχουν αναπτύξει (π.χ. να σκουπίζουν και να καθαρίζουν, να επικοινωνούν καλύτερα με άλλους ανθρώπους κλπ).

Καλό είναι αυτές οι αξιολογήσεις να πραγματοποιούνται ανά μήνα.

Κατηγορίες
Εθελοντές με αναπηρία

Βήμα 5ο: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Ειδικός στόχος:

Εντοπισμός δυνατών και αδύνατων σημείων της εφαρμογής του προγράμματος.

Περιγραφή:

Καταγράφουμε τα θετικά και τα αρνητικά σημεία της δραστηριότητας, βασισμένοι στην εποπτεία που πραγματοποιήσαμε στο προηγούμενο βήμα.

Επίσης, καταγράφουμε τυχόν αλλαγές στην συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην πορεία του χρόνου, τυχόν βελτίωση των δεξιοτήτων τους, τις σχέσεις μεταξύ τους και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους και γενικά οτιδήποτε θεωρούμε αξιοσημείωτο.

elGreek
Powered by TranslatePress