Περιλαμβάνοντας την αναπηρία στην εκπαίδευση

Εισαγωγικά

Δραστηριότητα 1η: Γνωριμία με την αναπηρία μέσω ερωτήσεων

Δραστηριότητα 2η: Γνωριμία με δομές και υπηρεσίες που υποστηρίζουν ανθρώπους με αναπηρία

Δραστηριότητα 3η: Επικοινωνία με ειδικούς

Δραστηριότητα 4η: Παιχνίδια ρόλων

Δραστηριότητα 5η: Οργάνωση εθελοντικών δράσεων

Δραστηριότητα 6η: Συνεργασία των μαθητών με άτομα με αναπηρία. Ψυχαγωγία αυτών

Δραστηριότητα 7η: Παρουσίαση επαγγελμάτων από εργαζόμενους ή συνταξιούχους με αναπηρία

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *