2. Εκπαίδευση εθελοντών

Ο συντονιστής φροντίζει να λάβουν οι εθελοντές από ένα εγχειρίδιο, ανάλογα με τους ωφελούμενους, με τους οποίους θα ασχοληθούν. Για παράδειγμα, αν κάποιος εθελοντής κάνει συντροφιά σε άτομο με δυσκολίες όρασης, θα πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει το εγχειρίδιο που αφορά στις δυσκολίες όρασης. Τονίζεται ότι όλοι οι εθελοντές θα πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν το εγχειρίδιο που αφορά στην συμπεριφορά προς ανθρώπους με αναπηρίες. Τα εγχειρίδια βρίσκονται αναρτημένα στην ενότητα: ‘Εξοικείωση με την Αναπηρία και την Χρόνια Ασθένεια’.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *